Maxil·lofacial Barcelona i cirurgia oral

La cirurgia maxil·lofacial i la cirurgia oral tenen com a objectiu detectar, tractar i prevenir qualsevol afecció o anomalia dins de la cavitat oral així com en les seves estructures pròximes, com el maxil·lar o altres parts que composen la cara. Si desitgen obtenir un tractament de cirurgia maxil·lofacial a Barcelona no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres sense compromís.

Vols demanar informació o cita?

Experts en medicina oral

La medicina oral és una especialitat dins de l’odontologia que s’encarrega de diagnosticar, tractar i cuidar les estructures de la cavitat oral. En la cavitat oral poden aparèixer lesions en les mucoses, que poden tenir el seu origen en la pròpia cavitat bucal (aparèixer per problemes dentals, de les glàndules salivals…) o ser un signe que existeix una afecció sistèmica subjacent que es manifesta a la boca.

L’estudi de les lesions en les mucoses es realitza mitjançant una adequada exploració de la cavitat bucal i un estudi radiològic mitjançant ortopantomografia. La ortopantomografia, també denominada radiografia panoràmica, permet mostrar en una única pel·lícula una imatge total dels maxil·lars, les dents i la mandíbula.

Aquesta branca de l’odontologia és fonamental no sols per a tractar problemes bucodentals, sinó també per a actuar a temps i prevenir patologies tant de la cavitat bucal com malalties sistèmiques.

Rehabilitació oral

La rehabilitació oral és l’especialitat de la cirurgia oral i maxil·lofacial que s’encarrega de retornar l’estètica i la funcionalitat d’aquesta zona, per exemple, en casos de pèrdua d’os. Gràcies a la cirurgia protètica duta a terme en la rehabilitació oral, es produeix la regeneració dels ossos del maxil·lar i la mandíbula mitjançant empelts ossis. Amb això es prepara la zona per a la posterior col·locació d’implants dentals. Existeixen diferents tècniques i tipus d’empelts ossis. Poden ser propis o de mineral ossi, i utilitzar-se per a regenerar les zones maxil·lars i mandibulars amb pèrdua de peces dentals a causa del dèficit ossi.

Traumatologia facial

L’estructura i estètica de l’esquelet facial poden veure’s alterades per diferents accidents, de trànsit, esportius o casuals.

Els traumatismes facials més freqüents són les fractures nasals, dels pòmuls i les mandíbules.

La traumatologia facial treballa en el tractament de la fractura, la reestructuració, l’estètica facial i la funcionalitat de l’os danyat.   El tractament d’aquestes fractures sol ser quirúrgic. Consisteix a reduir la fractura, i de ser precís, estabilitzar-la amb petites plaques de titani, un material biocompatible que assegura la zona i permet l’adequada curació de l’os facial.

Cirurgia ortognàtica

Les anomalies dentofacials són les alteracions de l’esquelet facial que tenen conseqüències en l’estètica facial i funcionalitat pel fet que alteren la correcta articulació de les dents. Anomalies molt freqüents són el prognatisme mandibular (el maxil·lar inferior es troba cap endavant respecte al superior) i el retrognatisme o retrognàtia mandibular (el maxil·lar inferior es troba retret respecte al superior). Aquestes anomalies poden afectar no sols l’estètica facial i a l’autoestima del pacient, sinó també a altres àmbits com la masticació o a la salut general, afectant, per exemple, a la respiració o a la parla. La cirurgia ortognàtica tracta i corregeix aquestes anomalies permetent harmonitzar la relació dels ossos maxil·lars i mandibulars, permetent una correcta alineació dental. En aquests casos, el cirurgià maxil·lofacial treballarà al costat d’un ortodoncista per a obtenir els resultats estètics i funcionals desitjats.

Patologia glàndules salivals

Les glàndules salivals són les encarregades de la producció i alliberament de la saliva, un líquid natural que ens ajuda a desinfectar la boca de bacteris i facilitar la digestió. Les glàndules salivals poden patir diverses patologies. La litiasi és l’aparició de càlculs salivessis, unes petites pedres que obstrueixen la sortida de la saliva a la cavitat bucal, la qual cosa pot generar problemes com la xerosis (boca seca), entre altres. En aquests casos, el cirurgià maxil·lofacial pot solucionar aquests problemes mitjançant un correcte tractament mèdic o tècniques com la sialoendoscòpia, una tècnica innovadora que explora i aconsegueix extreure càlculs dels conductes salivals. A més de càlculs, podem trobar infeccions i tumors, generalment benignes que poden afectar les glàndules i al seu funcionament. Aquestes neoplàsies benignes es mostren com a nòduls i poden aparèixer a la regió lateral de la cara o a la regió submandibular.

Cirurgia facial reconstructiva

La cirurgia facial reconstructiva s’encarrega del tractament d’aquells tumors que puguin aparèixer en les estructures facials, com els llavis, la cavitat oral, la llengua, les genives, la pell de la cara, les glàndules salivessis o el nas. Aquests tumors poden ser benignes o malignes, per la qual cosa és fonamental obtenir un diagnòstic precoç. Per a prevenir situacions més complicades, és important consultar a un cirurgià maxil·lofacial si apareixen ulceracions en els llavis o en la cavitat bucal que no curen abans de les 2 o 3 setmanes. El cirurgià maxil·lofacial, després de tractar els tumors, realitzarà la reconstrucció funcional de les zones afectades de manera immediata.

Roncopatia

El ronc és aquell so que es produeix durant la fase inspiratòria de la respiració durant el somni, i és produït per la vibració de la faringe i el paladar tou. Existeixen diferents tipus de roncadors depenent de la freqüència i les característiques en què es produeixen els roncs, com a simples o amb apnees. Els roncadors simples són aquells que ronquen de manera esporàdica i de soroll fluix. D’altra banda es troben els roncadors amb apnees, amb els roncs més perjudicials, ja que es produeixen llargues pauses respiratòries. A causa d’aquesta roncopatia les persones amb apnees sofreixen somnolència excessiva, cansament i trastorns respiratoris, cardíacs i metabòlics pel fet que es fragmenta el somni i no és reparador. Aquests problemes precisen un tractament individualitzat que pot consistir a evitar l’alcohol, els sedants nocturns, perdre pes o fer ús de dispositius d’avanç mandibular o compressors d’aire. En alguns casos es pot realitzar fins i tot cirurgia del paladar. Per això és fonamental a comptar amb atenció pluridisciplinària.

Cirurgia oral sota anestèsia local

La medicina i cirurgia oral consisteixen en la realització de tots aquells procediments que es donen en la cavitat bucal. Aquests tractaments poden estar destinats a tractar quistos en els maxil·lars, lesions mucoses, problemes de les peces dentàries etc.   Per a oferir els millors resultats sense que el pacient presenti dolor, aquests procediments es realitzen còmodament sota anestèsia local. La cirurgia oral sota anestèsia local es pot realitzar de manera ambulatòria gràcies a que únicament es seda la part a tractar i el pacient té en tot moment està conscient. Després de la intervenció, seguint les indicacions de l’especialista, es podrà tenir un postoperatori comfortable, sense complicacions i podent tenir una activitat normal.

Patologia de l’articulació temporomandibular ATM

L’articulació temporomandibular (ATM) es tracta de l’articulació que uneix cada extrem de la mandíbula amb els ossos temporals del crani. Es tracta de l’única articulació del cap i permet realitzar un moviment d’oclusió que ens permet dur a terme activitats tan importants i freqüents com parlar o mastegar. L’articulació temporomandibular pot patir problemes relacionats amb les estructures musculars i tendinoses que col·laboren en el seu funcionament, per exemple, limitant la seva obertura (síndrome miosfacial), així com per causes pròpies de l’articulació. El cirurgià oral i maxil·lofacial és l’especialista a dur a terme el diagnòstic i el tractament dels problemes relatius a aquesta articulació. Per a això pot col·laborar amb altres especialistes com a odontòlegs, ortodoncistes, fisioterapeutes, osteòpates o acupuntors.

Especialistes en cirurgia maxil·lofacial a Barcelona i cirurgia oral

Clínica Belodonte és un centre odontològic especialitzat en cirurgia maxil·lofacial a Barcelona, així com cirurgia oral, inaugurat l’any 2007. Comptem amb un destacat quadre mèdic, dirigit pel Dr. Javier Mareque Bueno, responsable de l’àrea de cirurgia maxil·lofacial i cirurgia oral, i implantologia, i per la Dra. Patrícia Jara López, responsable de l’àrea d’odontologia. El nostre equip compta amb la millor formació i una àmplia experiència, i està format per professionals dentistes, especialistes, higienistes i auxiliars. Tots ells tenen un alt compromís amb el benestar dels pacients, aportant-los bon tracte, confiança i eficàcia en els seus tractaments de cirurgia maxil·lofacial a Barcelona.