Avís legal

Informació general

La Clinica Belodonte és un centre assistencial extrahospitalari, degudament autoritzat per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i inscrit amb el codi E08753396 en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de l’esmentat departament, gestionat per l’Institut Quirúrgic d’Estètica i Odontologia, S.A., domiciliat a Barcelona, carrer Valencia nº 211, i NIF A-64224223, i inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 38.654, foli 154, fulla B-33.058 (dades de contacte: 93 452 45 45 – belodonte@belodonte.es).

Condicions d’ús

Mitjançant aquest lloc web, IQEO posa a l’abast dels usuaris tota la informació sobre les activitats que realitza la Clinica Belodonte i sobre l’oferta de serveis que ofereix. A aquests efectes, IQEO es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que estimi oportunes en la informació que conté, així com en la configuració o presentació del mateix.

El disseny del web i els seus codis font, així com els logotips, marques i qualsevol signe distintiu que hi aparegui, pertanyen a IQEO i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, els continguts del web són propietat exclusiva de IQEO i no poden ser reproduïts o distribuïts, ni totalment ni parcialment, sense el seu consentiment, comprometent-se l’usuari a fer un ús correcte dels mateixos, d’acord amb la normativa vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Al mateix temps, l’usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes amb l’objectiu d’impedir, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

Els enllaços mitjançant links que apareguin al web, ofereixen a l’usuari la possibilitat de conèixer altres fonts d’informació alienes a IQEO, sobre les quals aquesta no ostenta cap tipus de responsabilitat.

Igualment, l’usuari accepta que IQEO no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés al web o de l’ús de la informació que conté, inclosos els accessos a altres matèries mitjançant les connexions amb aquest website.

IQEO declina qualsevol possible responsabilitat derivada d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a IQEO.